Kurumsal Yönetim ve Politikalarımız

Kurumsal Yönetim ve Politikalarımız

Ortaklık Yapımız

100%
Uysal Aile Üyeleri:
  • Nedim Uysal (Ahmet oğlu)
  • Mehmet Fatih Uysal
  • Nedim Uysal (Mehmet Fatih oğlu)
  • Duygu Uysal Simrooğlu

Mehmet Fatih Uysal Yönetim Kurulu Başkanı

Nedim Uysal Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Duygu Uysal Simrooğlu Yönetim Kurulu Üyesi

Muhittin Bilget Yönetim Kurulu Üyesi

Ceyhun Araz Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Doğrusoy Yönetim Kurulu Üyesi

Erkut Uludağ Yönetim Kurulu Danışman Üyesi

Kurumsal Yönetim

 

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

İndir
 

Esas Sözleşme Değişiklikleri

İndir
 

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu

İndir

Politikalarımız

 

Bilgilendirme Politikası

İndir
 

Bağış ve Yardım Politikası

İndir
 

Fikri ve Sınai Mülkiyet Politikası

İndir
 

Etik Çalışma Kuralları

İndir
 

Kar Dağıtım Politikası

İndir
 

Ticari Bilgi ve Sır Saklama Politikası

İndir
 

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Politikası

İndir
 

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

İndir
 

Etik Çalışma Kuralları Operasyonları Politikası

İndir
 

Çıkar Çatışması Politikası

İndir
 

Sosyal Medya Politikası

İndir
 

Hediye ve Ağırlama Politikası

İndir
 

İhbar ve Bildirim Politikası

İndir
 

İnsan Kaynakları Politikası

İndir
 

Sorumlu Satın Alma Politikası

İndir
 

Menfaat Sahipleri Politikası

İndir
 

Tazminat Politikası

İndir
 

Bilgi Güvenliği

İndir
 

Kalite Politikası

İndir
 

Kişisel Veri Koruma Yönetim Sistemi Politikası

İndir

Komitelerimiz ve Çalışma Esasları

 

Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Esasları

İndir
 

Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları

İndir
 

Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları

İndir
 

Sürdürülebilirlik Komitesi Çalışma Esasları

İndir
 

Ücret ve Aday Gösterme Komitesi Çalışma Esasları

İndir
 

Yatırım Komitesi Çalışma Esasları

İndir
 

Mali İşler ve Finans Komitesi Çalışma Esasları

İndir
 

Fiyatlama Komitesi (Bağlantı Elemanları) Çalışma Esasları

İndir
 

Dijital Dönüşüm Komitesi Çalışma Esasları

İndir
 

İş Geliştirme Komitesi Çalışma Esasları

İndir

Yönergelerimiz

 

Yönetim Kurulu İç Yönergesi

İndir
 

Genel Kurul İç Yönergesi

İndir

Kurullarımız ve Çalışma Esasları

 

İcra Kurulu Çalışma Esasları

İndir
 

Yönetim Kurulu Çalışma Esasları

İndir
Kaydır