Sürdürülebilirlik

“Sürdürülebilir Yarınlar Sensiz Olmaz"

Geleceğe Değer

Norm Holding ve bağlı firmalarımızın sürdürülebilirlik yaklaşımıdır. Tüm şirketlerimizin ve paydaşlarımızın benimsediği geleceğe değer vizyonumuzla, bu sürdürülebilir geleceğin inşası için çalışıyor ve iş birlikleri yapıyoruz. Çeşitlilikten – tüm sektör ve paydaşlarımızdan - güç alarak, ortak bir amaç çerçevesinde geleceğin sürdürülebilir dünyasını tasarlıyor ve gerçekleştiriyoruz.

Çalışmaya Değer

Başta müşterilerimiz olmak üzere toplumun ve iş dünyasının dönüşümü ve gelişimini desteklemek için Çalışmaya Değer veriyoruz. Katma değeri yüksek, kaliteli, güvenli ve yenilikçi ürünlerle bu dönüşümü sağlarken, Holding olarak benimsediğimiz sorumlu yatırım yaklaşımı sayesinde faaliyet gösterdiğimiz sektörlerin ve bölgelerin gelişimini destekliyoruz.

Dünyaya Değer

İklim krizinin etkilerini yavaşlatmak, değişen iklim koşullarına uyum sağlamak ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını yaygınlaştırmak için Dünyaya Değer diyor, bu konuda hızlı bir şekilde hareket etmenin önemine inanıyoruz.

Teknolojiye Değer

Günümüzdeki çevresel ve sosyal sorunlarla mücadele etmek, riskleri fırsatlara çevirmek ve geleceğin iş dünyasının ideal koşullarını yaratmak üzere Teknolojiye Değer diyor, gücümüzü araştırma, geliştirme ve yenilikçilikten alıyoruz.

İnsana Değer

Toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek, çeşitlilik ve kapsayıcılğın gücünden yaralanarak rekabet gücümüzü korumak, faaliyet gösterdiğimiz sektörler için yetkin çalışanlar yetiştirmek ve yerel istihdamı artırmak için insanı merkeze alan yaklaşım benimsiyor, İnsana Değer yaratmak istiyoruz.

Kaydır