Norm Holding’de Teknoloji ve Dijital Dönüşüm

1 Temmuz, 2020

2019 yılı Norm Holding’de köklü dijital dönüşümün yaşandığı bir yıl olmuştu. Kurum olarak baş döndürücü teknolojik gelişmelerin yaşandığı bir çağda, yetkinlik geliştirme yarışını iyi okuyabilmek ve hep oyunda kalmak için gerekli adımlar atıldı. Klasik IT yapısındaki organizasyon, çağın gerekliliklerine uygun bütünsel bir yapı içeren Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Direktörlüğü Departmanına dönüştü.

2019 yılı Norm Holding’de köklü dijital dönüşümün yaşandığı bir yıl olmuştu. Kurum olarak baş döndürücü teknolojik gelişmelerin yaşandığı bir çağda, yetkinlik geliştirme yarışını iyi okuyabilmek ve hep oyunda kalmak için gerekli adımlar atıldı. Klasik IT yapısındaki organizasyon, çağın gerekliliklerine uygun bütünsel bir yapı içeren Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Direktörlüğü Departmanına dönüştü.

2020 yılı ile beraber departmanımız gerçek kuruluş amacına hizmet etmek için stratejisine uygun olarak adımlar atmaya başladı. Altyapı ve ağ güvenlik çalışmaları, süreçlerin şeffaflaştırılması, rakamlarla yönetim, görev yönetimi ve uzaktan çalışma için yazılım araçlarının kurulum adaptasyonu gibi çalışmalar yaparken beklenmedik bir anda Covid-19 pandemisi ile karşılaştık.

Almış olduğumuz önlemler ve yaptığımız çalışmalar, bu geçiş dönemini “HAZIR” bir şekilde karşılamamızı, çok başarılı geçirmemizi sağladı. Ofis çalışanlarının evden çalışma modeline geçişinde; Teams, Planner gibi çalışma araçları hızlı bir şekilde devreye alındı. Notebook sayılarımız artırıldı. Bağlantı altyapımızı 1 gün içerisinde neredeyse 3 katına çıkartarak yeni iş yapış modeline sorunsuz geçiş sağlanmasına aracılık edildi.

Bugünlerde sıklıkla şunu konuşuyoruz: “İş yapış şekillerimiz değişecek”. Değişim zorunlulukla gerçekleşmiş olmakla beraber asıl değişim bundan sonra sonu gelmeyecek bir şekilde ve hızla olacak. Asıl soru: “Biz ne yapmalıyız?”

Ünlü yönetim danışmanı Simon Sinek son kitabında iş dünyasının sonsuz bir oyun olduğunu; finalinin, kazananının ve kaybedeninin olmadığı tezi ile kuralların her an değişebileceği, farklı bir tür var olma savaşının yaşandığından bahsediyor. Önemli olan sürekli oyunda kalabilmek. Yani bu bir 100 metre yarışı değil. Maraton bile değil.

Peki, nasıl oyunda kalacağız? Kanaatimce oyunda kalabilmek için inovasyon dostu, çevik stratejiler geliştirmeliyiz.

Bunun için de vadesiz liderler yetiştirmek ve oyunda tutmak gereksinimi içerisindeyiz. Vadesiz liderlik ise ancak gelişme ve teknolojiyi anlayan ve onu iş yapış şekillerinin doğru noktalarına monte edebilen “adaptif” yöneticilerle yerini bulabilir.  Buradaki anahtar ifade “doğru noktalara montaj” olmalıdır.

Şunu çok net bir biçimde idrak etmemiz gerekiyor. Yeni nesil teknolojileri kullanmak dijital dönüşüm değildir. Dolayısıyla ancak rekabette avantaj yaratacak ve bizi oyunda tutacak hamleler için kullanılacak teknolojik araçlar bizi bir yere götürür.

Son 30 yıldır bilişim ve teknoloji dünyasında sürekli bir değişim var. Yeni araçlar, tanımlar, kelimeler sürekli hayatımıza giriyor ve çıkıyor. Yaratılan kavramların sadece %30’u 5 yıldan daha dayanıklı oluyor. Bu da demek oluyor ki değişim hep vardı. Bugünlerde ise bunun süresi kısaldı ya da hızlandı diyebiliriz.

Dolayısıyla modaya uyup oraya biraz IOT, şuraya bir tutam VR/AR yerine rekabette avantaj yaratabilecek araçları bulmak için doğru soruyu sormak gerekiyor.

“Müşteriye ya da çalışana katma değeri olacak mı?” Bunu cevaplayabilmek için de hem teknolojiyi hem müşteriyi hem de kurum kültürünü bilmek gerekiyor. Bu durumda dijitalleşme çağında merak eden, araştıran ve deneyenler her zaman bir adım önde olacak ya da “oyunda kalacak” demek doğru olur.

Oxford Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmaya göre 1984-2014 yılları arasında mesleki bilgilerin kullanım ömrü 30 yıldan ortalama 5 yıla inmiş durumda. Bugün bunun daha kısa olduğuna bu yazıyı okuyan herkesin hemfikir olacağına eminim. Kısacası, bilgiye ulaşmak ve yenilemek en önemli yetkinlik olarak karşımıza çıkıyor. Bunu iş dünyası için uyarlamaya çalışırsak, son yıllarda çokça konuştuğumuz Endüstri 4.0 dediğimiz olgunun, bilginin yönetimi; dijital dönüşümün ise bilgiye her yerden, kesintisiz ulaşımı sağlamak olduğunu anlamamız gerekiyor.

Bilgiyi yönetme kavramını biraz açmak gerekirse;

  • Ürünün, sürecin, müşterinin nerede ne zaman olduğunu ve ne yaptığını bilmek,
  • Bu bilgiyi alıp toplamak, derlemek ve anlamlandırmak,
  • Sonra davranışları ortaya çıkarmak modellemek,
  • Bu davranışlardan akıllı sonuçlar çıkararak insan zekâsını taklit edebilecek önermeler ortaya koymak.

Tüm bunları çevik ve verimli bir şekilde yapmanın yolu da bilgiye en kısa sürede ve en az çabayla ulaşmak. “Dijitalleşme” tanımı için de bunu sağlamak diyebiliriz.

Rekabette kalmak isteyen tüm şirketler evrimin bu basamaklarını geçmek zorunda kalacaklar. Biz de bu doğrultuda önümüzdeki orta vadede teknoloji omurgasındaki stratejilerimizi aşağıdaki başlıklarda aksiyona dökmeye hazırlanıyoruz.

1. Süreç şeffaflığı izlenebilirliği

İzlenebilir, ölçülebilir süreçler tasarlamak için bugün ve gelecek ekseninde analizler yapıp şapkamızı önümüze koyacağız.Bundan sonra tüm Norm Holding ekiplerinin istediği teknolojileri süreçlere adapte etmesi daha kolay olacak.

2. Büyük veri

Oluşturmak, toplamak, analiz etmek ve hatta modellemek.

3. Bulut teknolojilerine geçiş

Her yerden her zaman, verimli, ucuz erişim.

4. Siber güvenlik altyapısı

Veri güvenliği her şeyden daha önemli hale gelecek. Buna hazırlanacağız.

5. Kurumsal hafıza ve verinin demokratikleştirilmesi

Hızla küreselleşen ve büyüyen kurumumuzun sınıflandırılmış ve öğrenebilen bir kurumsal hafızaya kavuşması. Organizasyonun sahip olduğu her bilgi ve tecrübe her türlü koşuldan bağımsız olarak ulaşılabilir olmalı. Biz de bu ideamıza paralel olarak her çalışanın tecrübesini ve ortak aklı merkezi hafıza havuzuna akmasını sağlayacak teknolojik araçları ve sistemleri tasarlıyoruz.

Pandemi süreciyle hızlanan ama aslında Norm Holding olarak hep gündemimizde olan dijital dönüşüm ve gelecekte önümüze çıkaracaklarına hep hazır ve bir adım önde olmak için çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz ve edeceğiz.

Kaydır