DEĞİŞEN DÜNYADA ESNEKLİĞE ULAŞMAK

20 Ekim, 2023

Sağlam ve dayanıklı bir kuruluş olmak için; aidiyet duygusu çok güçlü olan çalışanlarla birlikte hızla değişen iş dünyasına uyum sağlayabilecek çeviklikte ve esneklikte olmak, rekabet avantajı sağlayan inovasyona yatırım yapmak ve doğru finansal yönetim büyük önem taşıyor.

Sürdürülebilirlik İçin En Temel Gereksinim “İnsan”
 

Sağlam ve dayanıklı bir kuruluş olmak için; aidiyet duygusu çok güçlü olan çalışanlarla birlikte hızla değişen iş dünyasına uyum sağlayabilecek çeviklikte ve esneklikte olmak, rekabet avantajı sağlayan inovasyona yatırım yapmak ve doğru finansal yönetim büyük önem taşıyor.
 

Şirketimizin gelecekteki hedeflerine uygun stratejik insan kaynakları planlaması yapıyor, hangi yeteneklere ihtiyacımız olduğunu, bu yetenekleri nasıl çekebileceğimizi, geliştirebileceğimizi ve tutabileceğimizi en önemli madde olarak gündemimize alıyoruz.
 

Sürdürülebilirlik ve teknoloji stratejilerimizin odağında yer alıyor Bir işin sürdürülebilir olması için en temel gereksinimin “İnsan” faktörü olduğuna inanıyoruz. Doğru insan, doğru iş eşleşmesi ve birlikte bir takım olabilmek, aynı amaca koşabilmek sağlam ve dayanıklılığın en önemli bileşenleri. Bununla birlikte nesiller boyu sürecek bir kuruluş olmak, mutlaka geleceğe yönelik stratejiler ile stratejilere ulaşacak hedefler belirlenmesi ve bu stratejilere çalışanların ortak edilmesiyle mümkün.

 

Haber Detay

Kaydır